Obecné podmínky a souhlas se zpracováním osobních údajů

I. Objednání a platba

1. Objednat je možné prostřednictvím online formuláře na webových stránkách, telefonem nebo e-mailem.
2. První úvodní konzultace je zdarma. Platby je možné provést v hotovosti při osobním setkání nebo na bankovní účet. Platba musí být uhrazena předem před konzultací nebo v hotovosti po konzultaci. Pokyny pro platbu obdržíte e-mailem po odeslání vyplněné online přihlášky.

II. Storno podmínky

1. Odhlášení z konzultace bez ztráty nároku na konzultaci je možné provést nejpozději do 24 hodin před konáním objednané konzultace. V takovém případě je možné se přihlásit na jiný termín.
2. Pokud zrušíte účast později než 24 hodin před konáním konzultace, konzultace propadne bez možnosti náhrady.
3. Pokud se z jakýchkoliv důvodů nemůžete konzultace zúčastnit méně než 24 hodin před jeho konáním, je stále možné přesunout konzultaci na náhradní termín, pokud je to možné.

III. Zdravotní stav a odpovědnost

1. Účast na konzultaci je dobrovolná. Konzultace nejsou náhražkou za lékařskou péči. V případě, že klient v současné době podstupuje jakýkoliv druh léčby, zavazuje se informovat o této skutečnosti a o charakteru komplikace před zahájením konzultace.
2. Klient je v průběhu celé konzultace odpovědný sám za sebe. Pokyny průvodce jsou pouze návrhy, kterými se klient řídí podle vlastního uvážení. Klient bere na vědomí, že může být v rámci programu vystaven fyzickému, psychickému či emocionálnímu zatížení.
3. Právem průvodce je kdykoliv ukončit spolupráci s klientem, pokud to považuje za vhodné. V tomto případě bude poplatek za neproběhlé konzultace vrácen. Klient může kdykoliv ukončit spolupráci na vlastní odpovědnost. V tomto případě poplatek za konzultace nebude vrácen.

IV. Doplňující informace

1. Organizátor si vyhrazuje právo na změnu data a místa konání nebo úplné zrušení konzultace ze závažných organizačních důvodů. Organizátor se zavazuje, že veškeré změny budou přihlášeným zájemcům včas oznámeny. V případě zrušení, změny data či místa konzultace bude účastníkovi nabídnut jiný termín konzultace.

V. Souhlas se zpracováním osobních údajů

1. Tímto dobrovolně udělujete svůj souhlas s poskytnutím a zpracováním osobních údajů dle Nařízení EU 679/2016 v rozsahu údajů obsažených v tomto formuláři, tj. jméno, příjmení, e-mailová adresa, telefon, bydliště a věk správci, tj. osobě Eduarda Koblova se sídlem Studentská 1229/8, 323 00, Plzeň, Česká republika.
2. Svůj souhlas poskytujete pro účely zpracování konzultací a konzultačních sezení, kurzů, školení, konzultací a elektronické komunikace, tj. poskytování informací elektronickou poštou či telefonicky, zasílání obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků dle zákona č. 480/2004 Sb., týkajících se produktů a služeb zveřejněných na www.eduardkoblov.cz
3. Organizátor prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení vašich osobních údajů.
4. Osobní údaje budou zpracovávány manuálně i automaticky.
5. Berete na vědomí, že máte právo požadovat vysvětlení zpracování svých osobních údajů v případě, že byste zjistili nebo se domnívali, že toto zpracování neprobíhá řádným způsobem, a dále máte právo požadovat nápravu tohoto stavu, který spočívá zejména v blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů.
6. Svůj souhlas poskytujete dobrovolně a máte právo jej kdykoliv odvolat. Tento souhlas udělujete na dobu 60 měsíců od jeho udělení.
7. Tento souhlas máte právo kdykoliv odvolat písemně na e-mail transformacni.pruvodce.zivotem@gmail.com
8. Odesláním registračního formuláře potvrzujete, že jste se seznámili s podmínkami zpracování osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte. Právní předpisy i naše obchodní strategie a s ní související způsoby zpracování vašich osobních údajů se mohou měnit. Organizátor je oprávněn tyto podmínky změnit. Pokud se tyto zásady rozhodneme aktualizovat, umístíme změny na našich webových stránkách a budeme vás o těchto změnách informovat. V případech, kdy má dojít k zásadnější změně těchto zásad, či v případě, kdy nám tak uloží zákon, budeme vás informovat předem. Žádáme vás, abyste si tyto zásady pečlivě přečetli a při další komunikaci s námi či užívání našich webových stránek tyto zásady pravidelně kontrolovali. Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 1.11.2023.

Eduard Koblov

Transformační průvodce, mentální kouč a mentor

Adresa: Studentská 1229/8, Plzeň, 323 00, Česká republika

IČ: 01241753
Nejsem plátce DPH

Fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona
Zapsán v živnostenském rejstříku od 19. 11. 2012

Souhlas se zpracováním osobních údajů a obecné podmínky.